Sosyal Medya Çalışmaları
  • Yeni sosyal medya yol haritalarının ve kullanım stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması

  • Medyada kullanılacak olan içeriklerin hazırlanması

  • Sosyal medya kanal yönetim ve stratejilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi