Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk Danışmanlığı
  • Belirlenen hedefler doğrultusunda sosyal sorumluluk ve sponsorluk stratejilerinin planlanması

  • Stratejilere uygun sosyal sorumluluk/sponsorluk projelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve detaylarıyla kuruma sunulması

  • Gerçekleştirilecek olan sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerinin planlanması, koordinasyonu ve yönetimi